Historie om babelstårnet

Hvorfor kalder vi os Babels?

Babels er inspireret af en historie, som er over 2500 år gammel. Historien er den første nedskrevne erhvervssucces nogensinde. Historien om Babels er det første eksempel på at drive en organisation på den måde, vi kender det fra virksomhederne i dag. Vi kalder os Babels, fordi vi arbejder ud fra de samme grundlæggende elementer, som de gjorde i historien om Babelstårnet – det gør vi for at skabe succes sammen med vores kunder.

Historien om Babels

Historien foregår i det gamle Babylonien, som i dag er en provins i Irak ved navnet Babil. Beboerne i Babylonien ville bygge et tårn, som gik hele vejen op til himlen. Og det gjorde de så. De byggede og byggede. Alt gik efter planen. Tårnet blev højere og højere. Det var en bragende succes. Alle var glade. 

Det gik faktisk så godt, at Vor Herre selv er blevet citeret i Bibelen (1. Mosebog 11, 6) for at sige ”Se, når de handler på den måde, er intet umuligt for dem”

Hvordan var det så beboerne i Babylonien handlede? 

Lad os se på årsagen til deres succes.

Vi kan koge det ned til 3 elementer, som gjorde, at beboerne fik succes. 

Beboerne havde:

  • Et fælles mål
  • Et fælles sprog
  • En organisation – med mennesker, der havde viljen til at samarbejde ud fra fælles værdier.

Så enkelt kan det siges. 

Fjerner du bare ét af de tre elementer, så falder det hele til jorden.

Du kan måske genkende det fra din egen organisation?

Fylder egne målsætninger mere end de fælles målsætninger? Bliver kommunikationen fortolket forskelligt? Og er organisationsdiagrammet ikke tegnet rigtigt og er adfærden i organisationen ikke altid i tråd med værdierne? Ja, så kniber det muligvis med at rykke alle jeres projekter godt over målstregen – eller for at blive i billedet, så får jeres Babelstårn ikke succes med at nå himmelske højder. 

I historien om Babels ville Vor Herre dog ikke have, at menneskene skulle nå op til himlen. Så han fjernede blot ét af de 3 elementer – og derefter gik hele byggeriet i stå. Vor Herre fjernede det fælles sprog. 

Hvad kan vi lære af historien?

Læringen fra historien er, at alle 3 elementer skal være til stede for at få succes. Den kendsgerning er omdrejningspunktet for den måde, som vi arbejder med vores kunder i Babels. Vi sikrer et skarpt fokus på de 3 elementer hos de virksomheder, som vi træner og rådgiver – ganske enkelt fordi det skaber succes for vores kunder.

Hvad betyder de 3 elementer?

Fælles mål: 

Det kræver et fælles mål, som alle arbejder efter, for at få succes. Hvis enkeltpersoner eller afdelinger har en anden agenda eller et andet mål end resten af organisationen, opnår man aldrig de bedste resultater. 

Samme billede opleves mange steder i dagligdagen.

Her er en række eksempler på fælles mål fra virkeligheden i dag:

  • Hvis en fodboldspiller har en interesse i, at en anden fodboldspiller fra samme hold ikke skal lykkes, går det som regel ud over det samlede resultat. Sund konkurrence om pladserne på holdet er godt og skærper den enkeltes færdigheder og ihærdighed. Men hvis spilleren sætter sine egne mål over holdets og glæder sig over andre spilleres manglende succes, går det ud over holdets placering ved sæsonafslutningen. 
  • Hvis en politiker går mere op i sin egen positionering og det næste valgresultat end i befolkningens ve og vel, så ender det hverken godt for politikeren selv eller for befolkningen.
  • Hvis en medarbejder har mere travlt med at hytte sit eget skind end at arbejde efter det fælles mål, går det som regel skidt.  

Fælles sprog:

Det kræver et fælles sprog, som alle kan tale og forstå, for at få succes. Ud over et fælles tungemål, eksempelvis dansk, engelsk eller tysk, er det vigtigt, at alle ved, hvad der menes med ordene og budskaberne. Ordet kommunikation kommer fra det latinske ord ’communicare’ og betyder ’at gøre fælles’. Mange oversætter det også med ’at dele’. Pointen er, at hvis alle har et fælles billede af budskabet, og hvis billedet bliver delt – så er det god kommunikation. 

Her er en række eksempler på fælles sprog fra virkeligheden i dag:

Alle kender situationer, hvor afsenderen af et budskab og modtageren af et budskab har forskellige fortolkninger af budskabet. Hvad er vigtigt? Hvad er hurtigst muligt? Hvad er en god præsentation? Hvad er en god overlevering? Hvad er god kvalitet? Hvad er godt nok? Hvad er mange gange? Hvad er et godt samarbejde? Hvad er en god ferie? Hvad vil det sige at gøre sig umage? Hvad er en god medarbejder? Hvad er en god indsats? Hvornår er noget en succes? 

Hvis der er et fælles sprog om ovennævnte eksempler, hjælper det dig og din organisation med at få succes. 

En organisation:       

Det kræver en organisation, der bygger på nogle fælles værdier, og som har viljen til at samarbejde, for at få succes. Mange virksomheder har sat flotte linjer og smukke diagrammer over organisationens opbygning på et stykke papir. Men ikke alle har sat de rigtige streger, der får hele potentialet og alle talenterne frem på alle niveauer. Desuden er det ikke alle organisationer, der har viljen til at samarbejde, så de enkelte kasser, streger og cirkler smukt kan forenes om et fælles optimalt resultat.

Hvis værdierne er tydelige og stærkt forankrede, behøver man ikke regler, retningslinjer, code of conduct, personalehåndbøger m.v. 

Her er et eksempel på en organisation fra virkeligheden i dag:

Danmark er et godt eksempel. Danmark er også en organisation. Min påstand er, at de fælles værdier i Danmark ikke er tydelige. Vi har i dag næsten 1500 lovsamlinger, der tilsammen tæller over 70.000 love og paragraffer. Og der kommer hver dag flere til. Hvis vi havde et stærkt værdifællesskab, hvis alle havde et fælles billede af, hvad de 10 bud stod for og overholdt dem, kunne vi undvære de fleste af paragrafferne. 

Sådan er det også i mange virksomheder. Men tænker du, at der er behov for flere regler i din organisation, er det en god idé at kigge på organisationens opbygning og organisationens værdier.

Hos Babels arbejder vi ud fra de samme enkle principper. Hos Babels får du:  

  • Babels træning
  • Babels rekruttering
  • Babels rådgivning

Læs under hvert menupunkt, hvad du kan få hos Babels.